Ungdomsklub

Koordinator for voksen bemanding
Profiler

Kontakt Britta Koffmann Mathiasen tlf.: 40 40 62 00, hvis du har lyst til at hjælpe til vores klubaftener.
Der skal typisk bruge 4-5 voksne pr. klubaften.